top of page
Ja esi psihologs un atbalsti iniciatīvu, vari to apstiprināt ar savu parakstu!

Iniacitīvas grupa "Psihologi par tiesiskumu bērnu un ģimeņu aizstāvībai" 4.12.2020. nosūtīja 60 psihologu parakstītu atklātu vēstuli Saeimai un Latvijas sabiedrībai. Tajā likumdevējs tika aicināts respektēt viendzimuma partneru bērnu labākās intereses, iedzīvinot likumos Satversmes tiesas spriedumu par nepilnībām Darba likumā un veicot izmaiņas arī citos nepieciešamajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu līdzvērtīgus tiesiskos apstākļus ikvienam Latvijas bērnam un ģimenei. 

​Vēstules teksts izlasāms šeit!

 
Konkrēto iniciatīvu atbalsta un vēstuli Saeimai parakstījuši psihologi:

Dr.psych. Diāna Zande, klīniskā psiholoģe un pārraudze, kognitīvi biheiviorālā terapeite un supervizore, Latvijas Psihologu biedrības valdes locekle, biedrības pirms- un pēcdzemdību depresijas skarto personu un tuvinieku atbalsta biedrības “Debesmanna.com”

Mg.Psych. Kristiāna Kalniņa, klīniskā psiholoģe

Mg.Psych. Marina Brice, klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite un supervizore Psiholoģijas un KBT centrā “Intellego”

Mg.Psych. Kristīne Šneidere, veselības psiholoģe, pētniece, Latvijas Psihologu biedrības padomes locekle

Mg.Psych. Juris Sērmukšs, klīniskais psihologs 

Dr.psych. Ieva Stokenberga, LU Psiholoģijas nodaļas vadītāja, vadošā pētniece, docente

Mg.Psych. Marta Kubliņa, klīniskā psiholoģe

Mg.Psych. Ilze Vardanjana, klīniskā psiholoģe


Mg. Psych. Krista Lemberga, kliniskā psiholoģe

Dr.psych. Anda Gaitniece-Putāne, LU docente, konsultatīvā un organizāciju psiholoģe, supervizore

Dr.psych. Maruta Freimane-Brēdermane, Psiholoģijas un KBT centra “Intellego” vadītāja, kognitīvi biheiviorālā terapeite un supervizore, klīniskā un organizāciju psiholoģe, KBT asociācijas valdes locekle

Mg.psych. Agnese Zagorska, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, A/C  “Pārdaugava”

Mg.Psych. Krišus Ancāns, juridiskais psihologs, Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Riska un vajadzību novērtēšanas bloka vadītājs

Mg.Psych. Reinis Upenieks, sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs klīniskās un veselības psiholoģijas jomā, sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs darba un organizāciju psiholoģijas jomā, Latvijas Universitātes lektors, Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieks

Mg.Psych. Katrīna Žaltkovska, sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe, sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Psiholoģijas un KBT centrā “Intellego”, Latvijas Psihologu biedrības padomes locekle


Mg.psych Marija Ābeltiņa, klīniskā psiholoģe un pārraudze, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore, sertificēta shēmu terapijas speciāliste, apmācību vadītāja, Biedrības “EMDR Latvija” valdes locekle


Mg.psych. Ieva Rudzīte, klīniskā psiholoģe

Mg.psych. Ronlads Cinks, Latvijas Universitātes, Rīgas Biznesa skolas lektors, Valsts probācijas dienesta pētnieks

Mg.psych. Magdalēna Pranaite, klīniskā psiholoģe

Mg.psych. Simona Treiliha, klīniskā psiholoģe

Dr.psych. Jeļena Harlamova, klīniskā psiholoģe un pārraudze, kognitīvi biheiviorālā terapeite un supervizore, Psiholoģijas un KBT centrā “Intellego”

Mg.Psych. Iveta Brence, klīniskā psiholoģe

Mg.Psych. Maija Dobele, klīniskā psiholoģe

Mg.Psych. Mārtiņš Vītols, organizāciju psihologs, Latvijas Organizāciju Psihologu biedrības valdes priekšsēdētājs 

Dr.psych. Anda Upmane, klīniskā psiholoģe, Latvijas Universitātes docente

Mg.Psych. Sanita Blaua, klīniskā psiholoģe

Mg. Psych. Marija Legzdiņa-Docenko, klīniskā psiholoģe 

Mg.Psych. Zane Gulbe, klīniskā psiholoģe

Mg.Psych. Elga Legzdiņa, klīniskā psiholoģe un pārraudze, kognitīvi biheiviorālā terapeite

Mg. Psych. Daiga Zadināne, klīniskā un veselības psiholoģe

Mg.psych Signe Knipše, klīniskā un izglītības psiholoģe

Mg.Psych. Askolds Meirāns, klīniskais psihologs

Mg. psych. Edmunds Vanags, klīniskais psihologs, pārraugs, Latvijas Universitātes pētnieks, lektors
 
Mg.psych. Baiba Griščuka, klīniskā, konsultatīvā, izglītības psiholoğe; kognitīvi biheiviorālā terapeite

Dr.psych. Liena Hačatrjana, lektore un pētniece

Mg.psych.Raimonds Lazda, konsultatīvais psihologs

Mg.psych. Viktorija Zariņa, klīniskā psiholoģe

Mg.psych. Jekaterīna Kotova, klīniskā un veselības psiholoģe, konsultatīvā psiholoģe

Dr.psych., Mg.paed., Bc.biol., Aivis Dombrovskis, psihologs un psihoterapijas speciālists

Mg. psych. Līga Amosova, sertificēta klīniskā un veselības, izglītības un skolu psiholoģe

Dr.psych.Ieva Bite, klīniskā psiholoģe, LU asociētā profesore

Mg.Psych. Vendija Balode, organizāciju psiholoģe

Mg.Psych. Līga Bernāte, klīniskā konsultatīvā psiholoģe, sertificēta psihoterapijas speciāliste

Mg.Psych. Kristīne Dūdiņa, klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite 

Mg.Psych. Vineta Džeriņa, klīniskā un veselības psiholoģe

Dr. Psych. Anika Miltuze, Latvijas Universitātes asociētā profesore attīstības psiholoģijā, vadošā pētniece

Mg. Psych Inga Lubāne, klīniskā / /juridiskā psiholģe, tiesu psihologijas eksperte

Dr.psych. Ilze Plauča, klīniskā psiholoģe KBT terapeite
 
Mg.Psych., Laura Kovaļenko, klīniskā psiholoģe, Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (IIAC)

Mg.Psych., Elīna Cielēna, organizāciju psiholoģe


Mg.Psych. Irina Matjuka, klīniskā psiholoģe, VSIA: "Slimnīca "Ģintermuiža", No psihoaktīvo vielu atkarīgo bērnu rehabilitācijas nodaļas psihologs

Dr.psych., Ilze Damberga, klīniskā psiholoģe, izglītības psiholoģe

Mg.Psych. Līga Bernāte, klīniskā konsultatīvā psiholoģe, sertificēta psihoterapijas speciāliste

Mg.psych. Linda Berga, sertificēta organizāciju psiholoģe, Latvijas Universitātes PPMF Psiholoģijas nodaļas lektora p.i., zinātniskā asistente, Latvijas Organizāciju psihologu biedrības valdes locekle

Mg.psych. Zanda Šteinberga, klīniskā psiholoģe

Mg. psych. Elīna Kaluga, serificēta klīniskā un veselības psiholoģe, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Mg.Psych. Santa Liepkalne, klīniskā psiholoģe

Mg. Psych. Justīne Skudra, organizāciju psiholoģe

Dr.Psych. Sanita Šaitere, darba un organizāciju psiholoģe

Mg. Psych. Dzidra Ausekle, klīniskā psiholoģe, K/C Skalbes


Dr.psych. Ilona Laizāne, klīniskā psiholoģe, izglītības psiholoģe


Mg.Psych. Zane Avotiņa, klīniskā psiholoģe, KBT specialiste, Biedribas "Skalbes" vadītāja

Mg. Psych. Katrīna Ošleja, organizāciju psiholoģe, KBT speciāliste, koučs, supervizore un trenere

bottom of page